Գյուղատնտեսական մեքենաներ, տրակտորներ և ավտոմոբիլներ