Մասնագիտությունների մոլորակ /

Բաժին Ա

01- Բուսաբուծություն ու անասնաբուծություն, որսորդություն և հարակից ծառայություններ

01.1-Ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում

01.2 -Բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում

01.3- Տնկիների և այլ տնկանյութերի աճեցում

01.4-Անասնաբուծություն

01.5-Խառը գյուղատնտեսություն

01.6-Գյուղատնտեսության բնագավառում օժանդակ գործունեություն և բերքի

01.7 -Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով և ծառայությունների մատուցում այդ բնագավառում

 

02 -Անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ

02.1-Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից գործունեություն

02.2-Փայտամթերումներ

02.3-Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքում

02.4-Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում

 

03-Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն

03.1-Ձկնորսություն

03.2- Ձկնաբուծություն
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը