Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն (գյուղատնտեսական արտադրանքի և պարենամթերքի)